Informatie verwijzers

Wat kan het AD(H)D-team voor u betekenen?

Ons team biedt (korte, gerichte) diagnostiek waarna het kind een zorgpad op maat ingaat:

  • In het AD(H)D-team voor AD(H)D zonder comorbiditeit.
  • Wanneer intensievere zorg nodig is bij de polikliniek AD(H)D van Curium-LUMC of GGZ Rivierduinen.

De gemiddelde behandelduur in het AD(H)D-team bedraagt 6 maanden. Wanneer een kind voor behandeling in het AD(H)D-team in aanmerking komt, stemmen wij de zorg met u af. Ook kijken wij regelmatig, samen met het kind/gezin, of Specialistische GGZ nodig is.

Consultatie huisartsen

Huisartsen kunnen van maandag tot en met donderdag bellen met vragen over medicamenteuze begeleiding van hun cliënten, al dan niet terugverwezen vanuit het AD(H)D-team. 06-25695233