Tussen kinderen met AD(H)D bestaan net zoveel verschillen als tussen andere kinderen. Kinderen met AD(H)D verschillen ook in mate waarin ze kenmerken van AD(H)D laten zien.  Ze zijn dus niet altijd en ook niet allemaal even druk, impulsief of ongeconcentreerd. Sommige kinderen zijn juist helemaal niet druk, maar eerder dromerig, dan spreken we vaak van ADD (zie types AD(H)D).

AD(H)D is een diagnose op basis van een combinatie van gedragskenmerken, die meestal naar voren komen in de kindertijd. Ongeveer 4 op de 100 kinderen hebben AD(H)D. AD(H)D wordt vaker gediagnosticeerd bij jongens dan bij meisjes. Een goede begeleiding en behandeling kan het gedrag dat met AD(H)D gepaard gaat, normaliseren.

De drie belangrijkste kenmerken van AD(H)D zijn:

 • Aandacht- en concentratieproblemen: Kinderen en jongeren met AD(H)D zijn snel afgeleid. Overal zijn prikkels om ons heen en dan zijn er ook nog onze eigen gedachtes. Bij iemand met AD(H)D dwaalt de aandacht snel af naar deze prikkels, daardoor is het voor hen moeilijk om op te blijven letten. Ze vergeten vaak waar ze mee bezig zijn, luisteren slecht en raken snel hun spullen kwijt.
 • Hyperactiviteit en innerlijke onrust: Kinderen en jongeren met ADHD zijn continu in beweging, wiebelen op hun stoel, friemelen voortdurend en/of rennen in het rond. Ook praten ze vaak veel. Bij kinderen en jongeren met ADD zit de drukte vooral in hun hoofd. Kinderen en jongeren met AD(H)D kunnen zich maar moeilijk ontspannen.
 • Impulsiviteit: Kinderen en jongeren met AD(H)D doen vaak iets vóórdat ze erover nadenken. Ze reageren gelijk op prikkels en doen daardoor onbezonnen dingen. Impulsieve kinderen en jongeren hebben moeite om op hun beurt te wachten, antwoorden voordat de vraag is afgemaakt en onderbreken of storen anderen vaak.

Er zijn grofweg 3 typen van AD(H)D:

 • Het overwegend onoplettende type: Er zijn aandachtsproblemen, zonder hyperactiviteit. Deze vorm komt vaker voor bij meisjes en wordt niet snel herkend bij kinderen omdat ze vaak niet echt storend gedrag vertonen (ook wel ADD genoemd).
 • Het overwegend hyperactieve en impulsieve type: Er is sprake van hyperactiviteit en impulsiviteit zonder concentratieproblemen. Deze vorm komt niet vaak voor.
 • Het gecombineerde type: Er zijn zowel aandachtsproblemen als hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze vorm komt het meest voor en vaker bij jongens dan bij meisjes.

Gelukkig hebben kinderen met AD(H)D ook heel veel sterke kanten!

 • Het zijn vaak heel enthousiaste kinderen.
 • Ze zijn vaak dol op sport en beweging.
 • Ze kunnen zich in bepaalde gevallen heel sterk concentreren (hyperfocussen).
 • Ze zijn vaak spontaan en open.
 • Ze hebben gevoel voor humor.
 • Ze zijn vaak heel zorgzaam.
 • Ze zijn heel ondernemend.
 • Ze zijn bijna altijd in voor iets nieuws.
 • Zijn vaak kinderen met veel fantasie.
 • Ze hebben vaak een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.
 • Ze zeggen vaak precies wat ze ergens van vinden.