Wat kan het AD(H)D-team voor u en uw kind betekenen?
Ieder kind met AD(H)D is anders en verdient zorg op maat. Het
AD(H)D-team biedt zorg voor minder complexe AD(H)D. Wanneer intensievere zorg nodig is, verwijzen wij naar de polikliniek AD(H)D Curium-LUMC of GGZ Rivierduinen. Wanneer uw kind voor behandeling in het AD(H)D-team in aanmerking komt, stemmen wij de zorg met u af.

Wat gebeurt er na verwijzing?
Zodra een verwijzing bij ons binnenkomt, wordt uw kind ingeschreven en ontvangt u van ons een bevestiging, een aantal vragenlijsten en een daarbij horende uitgebreide uitleg. Aan de hand van de vragenlijsten en verwijsinformatie maken wij een eerste inschatting of uw kind bij het AD(H)D-team terecht kan of dat er andere zorg nodig is. Als het team voor uw kind de meest passende zorg kan bieden volgt een uitnodiging voor een uitgebreidere kennismaking en verder onderzoek.