Ieder kind met AD(H)D is anders, en verdient zorg op maat. Om de zorg voor uw kind goed af te stemmen, is, voor de regio Holland Rijnland, het AD(H)D-team opgericht.

Is er bij uw kind een vermoeden van AD(H)D vastgesteld? Dan meld de verwijzer (meestal uw huisarts), u en uw kind, aan bij het AD(H)D-team. Voor aanmelding bij het team is altijd een verwijzing nodig!

Wanneer een verwijzing bij ons binnenkomt, schrijven wij uw kind in. Aan de hand van vragenlijsten en verwijsinformatie maken wij een eerste inschatting of uw kind bij het AD(H)D-team terecht kan of dat er extra zorg nodig is. Als het team voor uw kind de meest passende zorg kan bieden volgt een uitnodiging voor uitgebreidere kennismaking en onderzoek. Wanneer intensievere zorg nodig is, verwijzen wij naar de polikliniek Curium-LUMC of GGZ Rivierduinen.