Development and Well-Being Assessment (DAWBA)

De DAWBA is een pakket instrumenten waarmee psychopathologie bij kinderen en adolescenten in beeld kan worden gebracht. Het bestaat uit drie delen, namelijk een interview voor de ouders, een interview voor de jongere en een vragenlijst voor de leerkracht. De wijze van afname is individueel en kan zowel gedaan worden via de computer als door een persoon. De discriminante validiteit blijkt uit eerste onderzoeken uitstekend te zijn.

Doel

Het doel van de DAWBA is het in beeld brengen van psychopathologie (vooral emotionele, gedrags- en hyperactiviteitsstoornissen) bij kinderen en adolescenten.

Doelgroep

De doelgroep van de DAWBA bestaat uit kinderen en adolescenten, zowel jongens als meisjes, tussen de 5 en de 17 jaar oud.

Materialen

De DAWBA bestaat uit de volgende materialen:

  • een interview voor de ouders;
  • een interview voor jongeren van 11 tot en met 17 jaar;
  • en een vragenlijst voor de leerkracht.
Gebruik

De DAWBA is zo opgezet dat deze niet hoeft worden afgenomen door klinische (kinder)psychologen of kinder- en jeugdpsychiaters. Beroepskrachten die werken met kinderen en onderzoekers kunnen zich de interviews snel eigen maken.De DAWBA kan zowel door personen als via de computer afgenomen worden, de verwerking ervan gebeurt met de computer.

 

*De informatie op deze pagina is afkomstig van de website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI)