Deze voorlichting is bedoeld voor ouders van jongeren waarbij de diagnose AD(H)D (aandachtstekort- en/of hyperactiviteitsstoornis) is gesteld en die antwoord willen hebben op uiteenlopende vragen met betrekking tot de gestelde diagnose.

De puberteit is een fase die de hele opvoedingssituatie op zijn kop kan zetten. Het horen van de diagnose AD(H)D zorgt er meestal voor dat losse stukjes van een puzzel op hun plek vallen. Er komen vragen over bijvoorbeeld het gedrag van de jongere, over de opvoeding, over school en toekomstmogelijkheden.

In de voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders van jongeren met AD(H)D besteden we aandacht aan deze specifieke problematiek.

Inhoud van de bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten worden vaste onderwerpen besproken. Hierbij kunt u denken aan:

  • Wat is AD(H)D?
  • Wat is puberteit?
  • Wat zijn de oorzaken van AD(H)D?
  • Wat zijn de effecten van deze stoornis op het gedrag van de jongeren?
  • Wat is het onderscheid tussen ADHD en pubergedrag?
  • Welke behandelmogelijkheden zijn er voor jongeren met AD(H))D?
  • Algemene tips voor het omgaan met puberteit en AD(H)D
  • Tips voor school
  • Daarnaast is er op deze bijeenkomsten gelegenheid om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met andere ouders. 

Waar en wanneer:
De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van het ADHD team aan de Endegeesterstraatweg 27 in Oegstgeest.