De AD(H)D psycho-educatiegroep bestaat uit bijeenkomsten voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar die graag willen leren omgaan met AD(H)D. Een goede motivatie bij elk kind en zijn/haar ouders is een voorwaarde voor deelname aan de groep.

Wat willen we bereiken?
De bijeenkomsten zijn gericht op het vergroten van de kennis met betrekking tot (problemen die gerelateerd zijn aan) AD(H)D. De kinderen gaan ontdekken hoe AD(H)D bij hun tot uiting komt en leren om hier beter mee om te gaan. Daarnaast kan het delen van ervaringen met de groep een positieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Dat wordt versterkt door het in de groep oefenen met positief denken en het bedenken en opschrijven van helpende gedachten.

Programma
Het programma omvat dan vier groepsbijeenkomsten van 1,5 uur. Het begint met kennismaking en uitleg. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met een beloningssysteem en er komen een aantal werkvormen aan bod, zoals:

  • De kinderen praten met elkaar over dingen waar ze goed in zijn en waar ze minder goed in zijn
  • De kinderen bedenken voor- en nadelen van AD(H)D
  • De groep bedenkt samen tips om rustig te worden
  • De kinderen doen ontspanningsoefeningen
  • Oorzaken en achtergronden van AD(H)D worden besproken
  • De kinderen oefenen met tips en handig gedrag

Waar en wanneer?
De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van het AD(H)D team aan de Endegeesterstraatweg 27 in Oegstgeest