De AD(H)D psycho-educatiegroep bestaat uit bijeenkomsten voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die graag willen leren omgaan met AD(H)D.

Wat willen we bereiken?
De bijeenkomsten zijn gericht op het vergroten van de kennis met betrekking tot (problemen die gerelateerd zijn aan) AD(H)D. Juist op de middelbare school wordt er veel geëist van de zelfredzaamheid van adolescenten en wordt er een groot beroep gedaan op plannings- en organisatievaardigheden (bijvoorbeeld de organisatie van het huiswerk). In die ontwikkelingsfase is het dan ook belangrijk om meer te begrijpen van de stoornis en om hiermee te leren omgaan. Het groepsverband maakt het mogelijk onderling ervaringen uit te wisselen.

Programma
Het programma omvat dan drie groepsbijeenkomsten van 1,5 uur. Het begint met kennismaking en uitleg. Tijdens de bijeenkomsten komen een aantal werkvormen aan bod, zoals:

  • De jongeren praten met elkaar over wat AD(H)D is en hoe dit er bij hun uit ziet
  • De jongeren bedenken voor- en nadelen van AD(H)D
  • Oorzaken en achtergronden van AD(H)D worden besproken
  • Diverse behandelvormen en de werking van medicatie worden toegelicht
  • De jongeren geven elkaar tips en oefenen handig gedrag
  • Risicofactoren van AD(H)D in de puberteit worden besproken

Waar en wanneer?
De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van het AD(H)D team aan de Endegeesterstraatweg 27 in Oegstgeest.