Heeft u vragen over de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met AD(H)D? Wij bieden consultatie aan een ieder die rondloopt met vragen met betrekking tot AD(H)D, zoals ouders, eerstelijnspsychologen, JGT-medewerkers, huisartsen en scholen.

Ook als er twijfels zijn of een aanmelding bij het AD(H)D-team passend is, dan kunt u contact met ons opnemen zodat we met u kunnen meedenken.

Huisartsen kunnen van maandag tot en met donderdag bellen (via 06 – 25 69 52 33) met vragen over medicamenteuze begeleiding van hun cliënten, al dan niet terugverwezen vanuit het AD(H)D-team.