Aanbod

Diagnostiek

De diagnose AD(H)D wordt gesteld aan de hand van informatie over de ontwikkeling van het kind en het functioneren van het kind zowel thuis, als op school, als met leeftijdsgenoten. Dit gebeurt door middel van gestandaardiseerde vragenlijsten, een intake gesprek met ouders en het kind/jongere en een ontwikkelingsanamnese. Vaak is dan al duidelijk of er sprake is van AD(H)D, maar soms is verder onderzoek nodig. Hierbij kan gedacht worden aan het opvragen van informatie bij school of eerdere hulpverleners, een schoolobservatie en/of een intelligentieonderzoek. De bevindingen worden vervolgens binnen een multidisciplinair team besproken, waarna ouders (en de jongere) worden uitgenodigd voor een adviesgesprek.

Voorlichting

Wat betekent het om ADHD of ADD te hebben, waar komt het vandaan en wat kun je er aan doen?  Het ADHD-team organiseert diverse voorlichtingen over AD(H)D voor ouders, jongeren en kinderen. De bijeenkomsten zijn gericht op het vergroten van de kennis met betrekking tot (problemen die gerelateerd zijn aan) AD(H)D. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe het kind/de jongere en zijn of haar omgeving handig kan omgaan met AD(H)D. Tevens is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Oudergroep

 

Kindergroep

Kinderen met AD(H)D krijgen vaak dingen te horen als: “Zit nu eens stil”, “Let nu eens op” en “Doe eens rustig”. Voor hen is het vaak moeilijk om te begrijpen waarom zij meer moeite hebben met bepaalde dingen (concentreren, stil zetten etc.) dan andere kinderen. Binnen de kindergroep leren  zij hun AD(H)D beter begrijpen en leren zij trucjes hoe zij hier slim mee om kunnen gaan. Ze zullen zien dat zij niet de enige zijn met AD(H)D, wat een positieve invloed kan hebben op hun zelfbeeld. Het programma omvat drie groepsbijeenkomsten van 1,5 uur. Tijdens de bijeenkomsten worden onder andere de voor- en nadelen van AD(H)D besproken, worden tips uitgewisseld en wordt er spelenderwijs geoefend met handig gedrag. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met een beloningssysteem.

Jongerengroep
Op de middelbare school wordt er veel verwacht van de jongeren en wordt er een groot beroep gedaan op zelfredzaamheid en planning- en organisatievaardigheden (bijvoorbeeld de organisatie van het huiswerk). In deze ontwikkelingsfase is het dan ook belangrijk voor jongeren om hun AD(H)D beter te begrijpen en te leren hoe zij hier handig mee om kunnen gaan. Bovendien kan het delen van ervaringen in groepsverband een positieve invloed hebben op hun zelfbeeld. Het programma omvat drie groepsbijeenkomsten van 1,5 uur. Tijdens de bijeenkomsten worden onder andere de oorzaken en achtergronden van AD(H)D besproken en wordt aandacht besteed aan diverse behandelvormen van AD(H)D en de werking van medicatie. De jongeren zullen tips uitwisselen en oefeningen doen.