Ieder kind met AD(H)D is anders en verdient zorg die bij hem of haar past. Ons team biedt (korte, gerichte) diagnostiek waarna het kind een zorgpad op maat ingaat. Het AD(H)D-team biedt zorg voor minder complexe AD(H)D. Wanneer intensievere zorg nodig blijkt, verwijzen wij naar de
polikliniek AD(H)D Curium-LUMC of GGZ Rivierduinen.

Het AD(H)D-team biedt, naast diagnostiek, de volgende behandelmogelijkheden:

*voor deze behandeling is geen verwijsbrief vereist