Aanmeldinformatie

Voor het aanmelden van kinderen en jongeren onder de 18 jaar, waarbij de diagnose AD(H)D nog niet is gesteld is altijd een verwijsbrief nodig. Soms is een verwijsbrief ook noodzakelijk wanneer de diagnose AD(H)D al gesteld is, het gaat hierbij om de vraag voor medicatiebegeleiding. Voor alle aanmeldingen geldt dat kinderen en jongeren woonachtig moeten zijn in de regio Holland Rijnland, kijk hier of uw gemeente binnen deze regio valt.

Een verwijsbrief wordt meestal door de huisarts of een JGT verzorgd. De verwijsbrief kan gemaild worden naar aanmelden.adhdteam@curium.nl of worden verstuurd naar Curium-LUMC,  t.a.v. ADHD-team, Antwoordnummer 42113, 2300 WH Leiden.

Na ontvangst van de verwijsbrief wordt zo nodig nog praktische informatie opgevraagd door het secretariaat van het AD(H)D-team. Daarna worden de DAWBA (online vragenlijst) en een aantal andere vragenlijsten opgestuurd. Deze vragenlijsten dienen te worden ingevuld door ouders, school en het kind zelf indien hij/zij ouder is dan 11 jaar.

Nadat de vragenlijsten geretourneerd zijn volgt er binnen het AD(H)D-team een screening.  Mocht uit de screening blijken dat een aanmelding bij het AD(H)D-team niet passend is, wordt u daar persoonlijk over geïnformeerd en wordt er met u meegedacht of een aanmelding elders kan worden ingezet. Als de aanmelding wel passend is voor de zorg die het AD(H)D-team u kan bieden volgt er een uitnodiging voor een intake.

Voor het aanmelden voor één van de groepen is geen verwijsbrief nodig. Kijk hier voor ons volledige groepsaanbod. Om uw kind of uzelf voor één van de groepen aan te melden kunt u het Aanmeldformulier Groepen gebruiken. Vul alle gegevens zorgvuldig in en druk op verzend. Na ontvangst van uw aanmelding nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.