AD(H)D team stopt

Per 1 januari 2021 stopt de poliklinische behandeling door het ADHD-team Kinderen en Jeugd Holland Rijnland. Dit team is een samenwerking van Curium-LUMC en GGZ Rivierduinen en is ingericht voor het bieden van korte gerichte diagnostiek en behandeling bij ADHD problematiek zonder comorbiditeit.
Door de vraag vanuit de regio’s en gemeenten, zijn beide aanbieders zich (nog) meer gaan richten op de hoogspecialistische zorg. Het ADHD-team in deze vorm is daarin niet meer passend. Wanneer intensievere zorg nodig is, is doorverwijzing naar Curium-LUMC en/of Rivierduinen uiteraard nog altijd mogelijk.

Aanmeldingen en intakes

Tot 1 september 2020 worden de intakes voor de huidige aanmeldingen nog uitgevoerd. De behandelingen van deze en bestaande patiënten ronden we af vóór 1 januari 2021. Nieuwe aanmeldingen kunnen niet meer worden aangenomen.

Overdracht / afronden

Vanaf 1 september 2020 gaan we de behandeling en psycho-educatie van bestaande patiënten afronden. Indien mogelijk, zorgen we voor een goede overdracht naar de eerstelijn (huisarts).
Lopende medicamenteuze behandelingen die niet overgedragen kunnen worden, blijven in behandeling bij Curium-LUMC en/of Rivierduinen.

Nieuwe aanmeldingen enkelvoudige ADHD problematiek

Heeft u een patiënt met (vermoeden van) ADHD? Dan verwijzen wij u naar het Jeugd- en Gezinsteam/Wijkteam voor verdere diagnostiek, behandeling en/of doorverwijzing.
Heeft u vragen over lopende aanmeldingen of behandelingen, dan kunt u contact opnemen met het ADHD team via info.adhdteam@curium.nl.