AD(H)D team gestopt

Per 1 januari 2021 is de poliklinische behandeling door het ADHD-team Kinderen en Jeugd Holland Rijnland gestopt.

Dit team was een samenwerking van LUMC Curium en GGZ Rivierduinen en ingericht voor het bieden van korte gerichte diagnostiek en behandeling bij ADHD problematiek zonder comorbiditeit.
Door de vraag vanuit de regio’s en gemeenten, zijn beide aanbieders zich (nog) meer gaan richten op de hoogspecialistische zorg. Het ADHD-team in deze vorm was daarin niet meer passend. Wanneer intensievere zorg nodig is, is doorverwijzing naar LUMC Curium en/of Rivierduinen uiteraard nog altijd mogelijk.

Nieuwe aanmeldingen enkelvoudige ADHD problematiek

Heeft u een patiënt met (vermoeden van) ADHD? Dan verwijzen wij u naar het Jeugd- en Gezinsteam/Wijkteam voor verdere diagnostiek, behandeling en/of doorverwijzing.