Ieder kind met AD(H)D is anders, en verdient zorg op maat. Om de zorg voor uw kind goed af te stemmen, is, voor de regio Holland Rijnland, het AD(H)D-team opgericht. Is er bij uw kind een vermoeden van AD(H)D? Dan meldt de verwijzer (meestal uw huisarts), u en uw kind aan bij het AD(H)D-team. Voor diagnostisch onderzoek bij het team is altijd een verwijzing nodig!