UPDATE CORONAVIRUS

Het AD(H)D doet er alles aan om de noodzakelijke zorg aan kinderen en jongeren die dit nodig hebben te continueren. Om te voorkomen dat veel van onze medewerkers tegelijk ziek worden, is besloten om alle poliklinische afspraken, niet spoedeisende intakes, ambulante hulpverlening en huisbezoeken zo mogelijk uit te stellen of om te zetten in een telefonische afspraak of via beeldbellen. Groepstherapie├źn gaan niet door. U wordt gebeld als we inschatten dat een telefonische afspraak mogelijk is. Bent u niet gebeld, dan gaat uw afspraak gewoon door.

Ieder kind met AD(H)D is anders, en verdient zorg op maat. Om de zorg voor uw kind goed af te stemmen, is, voor de regio Holland Rijnland, het AD(H)D-team opgericht. Is er bij uw kind een vermoeden van AD(H)D? Dan meldt de verwijzer (meestal uw huisarts), u en uw kind aan bij het AD(H)D-team. Voor diagnostisch onderzoek bij het team is altijd een verwijzing nodig!